Online Аптека в помощ на пациенти, лекари по дентална медицина, лекари и фармацевти


 

За нас Интернет страницата (сайтът) www.apteka1.eu  е интернет аптека по смисъла на ЗЛПХМ и е собственост на Кооперация Тупси , Асеновград с адрес на управление Асеновград, бул. Ал. Стамболийски 39 , вписано в търговският регистър с ЕИК  BG 000619159, управител – Иван Атанасов Марков управител на Аптека 1 – маг. фармацевт Дорияна Благоева Чакърова, наричани в тези условия за краткост www.apteka1.eu  или Аптека 1.
Аптека 1  притежава разрешение № 3519/ 20.09.2010г., по смисъла на чл. 228, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеката на дружеството. Аптеката е регистрирана по ЗДДС и работи в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия, Закона за медицинските изделия, Закона за здравето, Закона за храните, Наредба № 47/2004 за изискванията към хранителните добавки и другите нормативни актове, уреждащи предлагането на продуктите, описани в www.apteka1.eu  .
Адрес по регистрация :   България, обл. Пловдив, Асеновград, бул. Ал. Стамболийски 39
адрес за кореспонденция  : България, обл. Пловдив, Асеновград, бул. Ал. Стамболийски 39 Аптека 1
телефон 0887209927 и 0033162619, е-мейл:   office@apteka1.eu,
лице за контакти:  маг. фармацевт  Дорияна Благоева Чакърова.
Контролът върху дейността на Аптеката и  www.apteka1.eu  се осъществява от Изпълнителната агенция по лекарствата, град София, 1303, ул. Дамян Груев 8, тел. + 359 2 890 3555, факс: + 359 2 8903434.МЕНЮ

За нас
Правна рамка
Контакти
ПРОДУКТИ

За стоматолози
За лекари
Спомагателни материали
Екстемпорални
КОНТАКТИ

GSM: 0887  20-99-27
e-mail: office@apteka1.eu
Български фармацевтичен съюзИзпълнителна агенция по лекарства
2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни