Аптека 1 - онлайн аптека
Online Аптека за пациенти, лекари по
дентална медицина, лекари и фармацевти
 

Абонирайте се за нашия E-mail бюлетин
Вие сте в: Начало / Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни
  • Данните, получени за конкретни цели, не се използват за цели, които се различават от тези, официално обявени като обработване на поръчки, изпращане или връзка с клиент
  • Обработката на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент, и да са положени необходими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтриване или коригиране.
  • Данните, които се съхраняват от администратора на данни, са прегледани и актуализирани при необходимост. Не се съхраняват данни, в случаите, когато има вероятност да не са точни.
  • Лицата, отговорни за защита на данните гарантират, че целият персонал е обучен в значението на събирането на точни данни и поддържането им.
  • Когато личните данни се запазват след датата на обработването, те се съхраняват по подходящ начин (минимизирани), за да се защити самоличността на субекта на данните в случай на нарушение на данните.
  • Лични данни се пазят в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и след като е преминал срокът им на съхранение, те биват надлеждно унищожавани по указания в тази процедура ред.
  • Лицата, отговорни за защита на данните специално одобряват всяко запазване на данни, което надхвърля срока на съхранение, дефиниран в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и гарантират, че обосновката е ясно определена и е в съответствие с изискванията на законодателството за защита на данните. Това одобрение следва да е писменоМЕНЮ

За нас
Правна рамка
Контакти
ПРОДУКТИ

За стоматолози
Дерматологични продукти
Грижа за жени
Грижа за мъжа
КОНТАКТИ

GSM 1: 0887 209 927
e-mail: office@apteka1.eu
Аптека Тупси

Български фармацевтичен съюз
Изпълнителна агенция по лекарства
2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни